Інформація по витратам


 

Разом за період: 1111531.02 грн

Дата Сума Інформація
31.10.2017 -32597.16 Код аб-та 8-1420 за каналiзацiю за жовтень2017р., згiдно договору N10921/4-1-08 вiд 13.12.2012 в т.ч. ПДВ-5432,86 грн
31.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
24.10.2017 -16000.00 За роботи з передпускового технiчного обслуговування об"єкту газопостачання по рах.N СФ-0000032 вiд 23.10.2017р. Без ПДВ
24.10.2017 -364.39 За наданi телекомунiкацiйнi послуги за жовтень 2017р. по рах.N7229034/1079951 вiд 1.10.2017р. особовий рах.1079951 в т.ч. ПДВ-60,74грн.
24.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
23.10.2017 -12500.00 За очистку резервуара КНС по рах.N42 вiд 10.10.2017р Без ПДВ
23.10.2017 -512.10 За конверти по рах.NТ/06-001500 вiд 20.10.2017р. Без ПДВ
21.10.2017 -119.50 Погашення комiсiї за кас. обслуг. по зарахуванню на картки згiдно 14428000044 вiд 29.04.2014 р.
20.10.2017 -6460.00 За бслуговування пристроїв вузла по рах.NСФ-0000028 вiд 20.10.2017р. Без ПДВ
20.10.2017 -47800.00 Заробiтна плата працiвникiв за1пол. жовтня 2017р Податки нарахованi та перерах. повнiстю. Без ПДВ
20.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
20.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
20.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
20.10.2017 -10000.00 *;101;38943230;;;ЄСВ. за 1 пол.жовтня 2017р ,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ
20.10.2017 -450.00 Повернення помилково зарахованих коштiв-450грн, Здержко Л.I. по платежу вiд 18.07.2017р ос. рах.-319 Без ПДВ
20.10.2017 -8700.00 *;38943230;11010100;;;; Податок на доходи найманих працiвникiвза 1 пол. жовтня 2017рПодатки нарах. та перерах. повнiстю Без ПДВ
20.10.2017 -720.00 *;38943230;11011000;;;; Вiйськовий збiр за1 пол. жовтня 2017р .Податок нараховано та перераховано повнiстю без ПДВ.
19.10.2017 -59.00 #5168742703774400 IПН 2190107183 Вiдшкодування авансових витрат . по аванс.звiту за жовтень 2017р. Без ПДВ
19.10.2017 -0.15 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
19.10.2017 -3540.24 За емаль по рах.NBR-0036054 вiд 18.10.2017р в т.ч. ПДВ-590,04 грн
19.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
18.10.2017 -950.00 #5168755621733159 IПН 3049111011 Повернення коштiв за нотар.дiї ,зг.Авансового звiту вiд 17.10.2017р. БезПДВ
18.10.2017 -524.40 #5168755368006751 IПН 2445201495 Повернення коштiв за поштовi послуги згiдно ав.звiту за16.10.2017р Без ПДВ
18.10.2017 -100000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 24-08-2017р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
18.10.2017 -100000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 24-08-2017р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
18.10.2017 -11642.40 За техобслуговування лiфтiв у жовтнi 2017 р. по акту N424С 1730, дог.ND2 4 C 1730 вiд 01.01.2017р.в т.ч. ПДВ-1940,40
18.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
18.10.2017 -1.00 *;38943230;19010100;;; Надходження вiд викидiв забруд. речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення. Без ПДВ
18.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
13.10.2017 -56.00 #5168757310960101 IПН 3460613723 Вiдшкодування поштових витрат по авансовому звiту за вересень 2017р. Без ПДВ.
13.10.2017 -0.14 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
13.10.2017 -8000.00 За налагоджування автоматичних систем,згiдно акту викон. робiт вiд 1.09.2017р. за вересень 2017р. Без ПДВ
13.10.2017 -5000.00 За юридичнi послуги по дог. N01-17/07 вiд 01.06.2017 по акту за вересень 2017 Без ПДВ.
13.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
13.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
13.10.2017 -1200.48 Передоплата за повiрку ЗВТзгiдно рах.N12010 вiд 17.08.2017р. в т.ч. ПДВ-200,08 грн
13.10.2017 -5000.00 За юридичнi послуги по дог.N01-15/03 вiд 22.12.2015р Без ПДВ
13.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
13.10.2017 -650.00 *;38943230;19010100;;; Надходження вiд викидiв забруд. речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення. Без ПДВ
13.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
13.10.2017 -668.40 За прокладки по рах.N10645 вiд 12.10.2017р. в т.ч. ПДВ-111,40грн
13.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.10.2017 -221.60 #5168742703774400 IПН 2190107183 Вiдшкодування господарських витрат Клєпiкової В.Г. аванс.звiтза жовтень 2017р .
11.10.2017 -0.55 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
11.10.2017 -277.00 #5168745601285601 IПН 2317208632 Вiдшкодування господарських витратВодогодського С.О. по авансовому звiту вiд 30.09.2017р Без ПДВ.
11.10.2017 -0.69 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
11.10.2017 -3950.00 #5168755514026745 IПН 2677319655 Возврат средств помилково перерахованих сум по листу вiд 21.08.2017р.
11.10.2017 -297.43 За ремонт лiфта Печерська,2 секцiя,7 по дог.ND24T 802в т.ч. ПДВ-49,57грн
11.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.10.2017 -660.00 Аналiз води за 4 кв.2017р по рах.N667 вiд 10.10.2017р. в т.ч. ПДВ-110грн
11.10.2017 -2800.00 За послуги мобiльного зв"язку по рах.N43-17621078 вiд 30.09.2017р. в т.ч. ПДВ-466,67 грн
11.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
09.10.2017 -1200.00 За електровимiрювальнi роботи по рах.N000586 вiд 6.10.2017р в т.ч. ПДВ-200,00грн
09.10.2017 -27225.60 За розподiл газу по рах.N2014 вiд 05.10.2017р. в т.ч. ПДВ-4537,60грн
09.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
07.10.2017 -142.89 Погашення комiсiї за кас. обслуг. по зарахуванню на картки згiдно 14428000044 вiд 29.04.2014 р.
06.10.2017 -1775.22 #5168745012278575 IПН 3091820868 За виконанi роботи по дог. ГПХ за вересень 2017р. Податки нарах. та сплаченi в повному обсязi.
06.10.2017 -4.44 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
06.10.2017 -3944.50 #5168742708229483 IПН 2921209760 За виконанi роботи по дог. ГПХ за вересень 2017р. Податки нарах. та сплаченi в повному обсязi.
06.10.2017 -9.86 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
06.10.2017 -10.06 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
06.10.2017 -4025.00 #4149497843409030 IПН 2288306841 За виконанi роботи по дог. ГПХ за вересень 2017р. Податки нарах. та сплаченi в повному обсязi.
06.10.2017 -10.06 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
06.10.2017 -4025.00 #5168757314447832 IПН 2337723194 За виконанi роботи по дог. ГПХ за вересень 2017р. Податки нарах. та сплаченi в повному обсязi.
06.10.2017 -1416.87 *;38943230;11011000;;;; Вiйськовий збiр за 2 пол. вересня 2017р .Податок нараховано та перераховано повнiстю без ПДВ.
06.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.10.2017 -57155.76 Заробiтна плата працiвникiв за 2пол. вересня 2017р Податки нарахованi та перерах. повнiстю. Без ПДВ
06.10.2017 -17202.50 *;38943230;11010100;;;; Податок на доходи найманих працiвникiвза 2 пол. вересня 2017рПодатки нарах. та перерах. повнiстю Без ПДВ
06.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.10.2017 -17520.00 *;101;38943230;;;ЄСВ. за 2 пол .вересня2017р ,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ
05.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.10.2017 -156.00 За дератизацiю за вересень по рах.N1944 вiд 3.10.2017р в т.ч. ПДВ-26,00 грн
05.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.10.2017 -3998.70 За кран шар.,кран-амерiканка по рах.NBR-0034194 dsl 05.10.2017 в т.ч. ПДВ-666,45 грн
05.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.10.2017 -53000.00 За ремкомплект насосу, ремонт насосного обладнання по рах.NSU-0003002 вiд 20.09.2017 в т.ч.ПДВ-8833,33 грн
05.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.10.2017 -12765.50 За вивезення ТВП за вересень 2047р. по рах.N1599 вiд 30.09.2017р. в т.ч. ПДВ-2127,58 грн
04.10.2017 -50000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 24-08-2017р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
03.10.2017 -12.16 Погашення комiсiї за кас. обслуг. по зарахуванню на картки згiдно 14428000044 вiд 29.04.2014 р.
02.10.2017 -1329.75 *;101;38943230;;;ЄСВ.по лiкарняному за вересень 2017р Войцехiвської Н.Г.,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ
02.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.10.2017 -100000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 24-08-2017р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
02.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.10.2017 -100000.00 За електроенергiю за вересень згiдно рахN 8677833959 вiд 25.09.2017р в т.ч.ПДВ-16666,67грн.
02.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.10.2017 -100000.00 За електроенергiю за вересень згiдно рахN 8677833959 вiд 25.09.2017р в т.ч.ПДВ-16666,67грн.
02.10.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.10.2017 -72688.52 За електроенергiю за вересень згiдно рахN 8677833959 вiд 25.09.2017р в т.ч.ПДВ-16666,67грн.
02.10.2017 -100000.00 За електроенергiю за вересень згiдно рахN 8677833959 вiд 25.09.2017р в т.ч.ПДВ-16666,67грн.
02.10.2017 -100.00 Комiсiя за обслуговування рахунку вересень 2017р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 29.10.2013, без ПДВ