Інформація по витратам


 

Разом за період: 1350745.85 грн

Дата Сума Інформація
31.05.2018 -50000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 0.1 %
31.05.2018 -2400.00 За оновлення програмної продукцiї згiдно рахунку до сплати № 0ТФР-05/033 вiд 10.05.2018р. Без ПДВ.
31.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
31.05.2018 -2092.36 За замiну счетчика по дог.D2 4T 930 вiд 06.12.2017, .D2 4T 867 вiд 20.10.2017, D2 4T 787 вiд 22.08.2017 У сумi 1743.63 грн., ПДВ - 20 % 348.73 грн.
31.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
26.05.2018 -15000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
25.05.2018 -10000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
25.05.2018 -398.00 #5168742703774400 IПН 2190107183 Вiдшкодування коштiв по аванс.звiту за травень 2018р Клєпiкова В.Г. Без ПДВ.
25.05.2018 -1.00 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
25.05.2018 -3477.00 #5168745601285601 IПН 2317208632 Вiдшкодування по аванс.звiту за травень 2018р Вологодському С.О. Без ПДВ
25.05.2018 -8.69 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
24.05.2018 -10000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
24.05.2018 -50000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
24.05.2018 -116.25 Оплата комiсiї за касове обслуговування по БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ ОСББ.
24.05.2018 -33.00 #5168757347766380 IПН 2456403665 Вiдшкодування коштiв по авансовому звiту за травень 2018р. Пiдйом О.Є. Без ПДВ.
24.05.2018 -0.08 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
24.05.2018 -731.90 #5168745601285601 IПН 2317208632 Вiдшкодування коштiв по авансовому звiту за квiтень,травень 2018р.Вологодський С.О. Без ПДВ.
24.05.2018 -1.83 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
24.05.2018 -3761.54 За паклю по рах. №BR-0019161вiд 23.05.2018 У сумi 3134.62 грн., ПДВ - 20 % 626.92 грн.
24.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
24.05.2018 -1307.04 За кран кульовий по рах.№ЛСГ-20020119 вiд 23.05.2018 У сумi 1089.20 грн., ПДВ - 20 % 217.84 грн.
24.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
23.05.2018 -10000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
23.05.2018 -46500.00 Заробiтна плата працiвникiв за 1пол.травня 2018р Податки нарахованi та перерах. повнiстю. Без ПДВ.
23.05.2018 -1000.61 За виконанi роботи за квiтень 2018р по дог.ГПХ №20/03/18 вiд 15.03.2018р Козак О.П. карт.рах. 26250000069183. Без ПДВ.(i.п.н.2344314868)
23.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
23.05.2018 -10000.00 *;101;38943230;;;ЄСВ. за 1 пол.травня 2018р ,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ.
23.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
23.05.2018 -3000.00 ЗА ПЛАСТИКОВI УРНИ ЗГIДНО РАХУНКУ НА ОПЛАТУ №59 ВIД 18.05.2018Р. У СУМI 2500.00 ГРН.,у сумi 2500.00 грн., ПДВ - 20 % 500.00 грн.
23.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
23.05.2018 -8500.00 *;38943230;11010100;;;; Податок на доходи найманих працiвникiвза 1 пол.травня 2018р Податки нарах. та перерах. повнiстю Без ПДВ.
23.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
23.05.2018 -700.00 *;38943230;11011000;;;; Вiйськовий збiр за 1 пол.травня2018р .Податок нараховано та перераховано повнiстю без ПДВ.
23.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
21.05.2018 -60000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
20.05.2018 -10000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
19.05.2018 -4000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
19.05.2018 -28000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
18.05.2018 -34000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
18.05.2018 -32795.40 КОД АБОНЕНТА 30-1893 ЗА ПОСЛУГИ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ЗА травень 2018Р ЗГIДНО ЛИСТА ВIД 16.05.2018Р У сумi 27329.50 грн., ПДВ - 20 % 5465.90 грн.
18.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
17.05.2018 -196.81 За телекомунiкацiйнi послуги згiдно рахунку №826120/1079951 вiд 01.05.2018р. Особовий рахунок 1079951. У сумi 164.01 грн., ПДВ - 20 % 32.80 грн.
17.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
17.05.2018 -4063.92 ЗА тумбу, засоби прибирання згiдно РАХ №Счт/BR-0018120 ВIД 16.05.2018р. У сумi 3386.60 грн., ПДВ - 20 % 677.32 грн.
17.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
17.05.2018 -3597.84 ЗА сумiш насiння трав згiдно РАХ №Счт/BR-0018117 ВIД 16.05.2018р. У сумi 2998.20 грн., ПДВ - 20 % 599.64 грн.
17.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
17.05.2018 -180.00 ЗА ДЕРАТИЗАЦIЮ ПО РАХ.№1020 ВIД 08.05.2018Р У сумi 150.00 грн., ПДВ - 20 % 30.00 грн.
17.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
17.05.2018 -1140.00 АНАЛIЗ ВОДИ ЗА 2КВ.2018Р. ЗГIДНО РАХУНКУ N 0000000372 ВIД 14.05.18.,ДОГ.N V-10A/2018 ВIД 29.01.18. У сумi 950.00 грн., ПДВ - 20 % 190.00 грн.
17.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
17.05.2018 -722.70 ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗГIДНО ДОГ №161000053/BOY/2016/4-1163 ВIД 03.10.2016Р. У сумi 602.25 грн., ПДВ - 20 % 120.45 грн.
17.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
17.05.2018 -3625.80 ЗА зрощувач та шланг згiдно РАХ №Счт/BR-0018114 ВIД 16.05.2018р. у сумi 3021.50 грн., ПДВ - 20 % 604.30 грн.
17.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
17.05.2018 -937.08 ЗА канцтовари згiдно РАХ №Счт/BR-0018123 ВIД 16.05.2018р. У сумi 780.90 грн., ПДВ - 20 % 156.18 грн.
17.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
17.05.2018 -11642.40 ЗА ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ЛIФТIВ у травнi 2018Р ПО ДОГ.№ D2 4C 1730 ВIД 01.01.2017Р. У сумi 9702.00 грн., ПДВ - 20 % 1940.40 грн.
17.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
17.05.2018 -4612.50 ЗА кран кульовий згiдно РАХ.NЛСГ-20018849 ВIД 16.05.2018Р У сумi 3843.75 грн., ПДВ - 20 % 768.75 грн.
17.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.05.2018 -9000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
16.05.2018 -6000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
16.05.2018 -8000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
16.05.2018 -77000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
14.05.2018 -63000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
11.05.2018 -16000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
11.05.2018 -52000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
11.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.05.2018 -21580.73 За природний газ по договору №2164/1718-ТЕ-17 за квiтень 2018р. У сумi 17983.94 грн., ПДВ - 20 % 3596.79 грн.
11.05.2018 -2400.00 Оплата за послуги зв"язку на особовий рахунок 6456726, абонентский номер 0674669280 в т.ч. ПДВ-480,00грн
11.05.2018 -7921.18 За природний газ по договору №2672/15-ТЕ-17 вiд 16.10. 2015р. У сумi 6600.98 грн., ПДВ - 20 % 1320.20 грн.
10.05.2018 -421.80 Повiрка водолiчильника турбини по рах №241749 вiд 05.05.2018р в т.ч. ПДВ-70,30
10.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
10.05.2018 -13249.50 За вивезення смиття за квiтень 2018р по рах.N409 вiд 30.04.2018р У сумi 11041.25 грн., ПДВ - 20 % 2208.25 грн.
10.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
09.05.2018 -148.46 Оплата комiсiї за касове обслуговування по БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ ОСББ.
08.05.2018 -56865.70 Заробiтна плата працiвникiв за 2 пол.квiтня 2018р Податки нарахованi та перерах. повнiстю. Без ПДВ.
08.05.2018 -4025.00 #5168757314447832 IПН 2337723194 За виконанi роботи за квiтень 2018р.згiдно акту викон робiт вiд 30.04.2018р. Податки нарахованi та сплаченi в повному обсязiБез ПДВ.
08.05.2018 -10.06 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
08.05.2018 -805.00 #5167491002860632 IПН 2344314868 За виконанi роботи по акту виконаних робiт вiд 18 квiтнi 2018р. Податки нараховаi та сплаченi в повному обсязi. Без ПДВ
08.05.2018 -4025.00 #4149497843409030 IПН 2288306841 За виконанi роботи за квiтень 2018 р. згiдно акту викон.робiт вiд 30.04.2018р. Податки нарахованi та сплаченi в повному обсязi . Без ПДВ.
08.05.2018 -10.06 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
08.05.2018 -1440.45 *;38943230;11011000;;;; Вiйськовий збiр за 2 пол.квiтня 2017р .Податок нараховано та перераховано повнiстю без ПДВ.
08.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
08.05.2018 -18002.74 *;101;38943230;;;ЄСВ. за 2 пол.квiтня 2018р ,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ
08.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
08.05.2018 -17325.44 *;38943230;11010100;;;; Податок на доходи найманих працiвникiвза 2 пол.квiтня 2018р Податки нарах. та перерах. повнiстю Без ПДВ
08.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
08.05.2018 -70000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
08.05.2018 -2517.34 Заробiтна плата працiвникiв за 1пол.квiтня 2018р Податки нарахованi та перерах. повнiстю. Без ПДВ.
08.05.2018 -5000.00 За комплекс юридичних послуг по рах.безN вiд 30.04.2018р. Без ПДВ
08.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
08.05.2018 -687.97 *;101;38943230;;;ЄСВ. за 2 пол.квiтня 2018р ,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ.
08.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
08.05.2018 -8000.00 За налагоджування автоматичних систем шлагбаума по акту викон. робiт вiд 30.04.2017р. за квiтень 2018р. Без ПДВ.
08.05.2018 -46.91 *;38943230;11011000;;;; Вiйськовий збiр за 2 пол.квiтня 2017р .Податок нараховано та перераховано повнiстю без ПДВ. Без ПДВ.
08.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
08.05.2018 -562.89 *;38943230;11010100;;;; Податок на доходи найманих працiвникiвза 2 пол.квiтня 2018р Податки нарах. та перерах. повнiстю Без ПДВ
08.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.05.2018 -930.45 За штуцер по рах №BR-0016602 вiд 5.05.2018 У сумi 775.38 грн., ПДВ - 20 % 155.07 грн.
05.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.05.2018 -100000.00 За активну енергiю згiдно рах.№8975802607 У сумi 100000,00 грн., ПДВ - 20 % 16666.67 грн.
04.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.05.2018 -100000.00 За активну енергiю згiдно рах.№8975802607 У сумi 100000,00 грн., ПДВ - 20 % 16666.67 грн.
04.05.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.05.2018 -100000.00 За активну енергiю згiдно рах.№8975802607 У сумi 100000,00 грн., ПДВ - 20 % 16666.67 грн.
04.05.2018 -55011.42 За активну енергiю згiдно рах.№8975802607 У сумi 55011.42 грн., в т.ч.ПДВ - 20 % 9168.57 грн.
04.05.2018 -100000.00 За активну енергiю згiдно рах.№8975802607 У сумi 100000,00 грн., ПДВ - 20 % 16666.67 грн.
02.05.2018 -100.00 Комiсiя за обслуговування рахунку за квiтень 2018 р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 29.10.2013, без ПДВ.