Інформація по витратам


 

Разом за період: 2264704.76 грн

Дата Сума Інформація
29.03.2018 -2587.80 За трiйник, гратку згiдно рахунку №Счт/Br-0011256 вiд 28.03.2018р. у сумi 2156.50 грн., ПДВ - 20 % 431.30 грн.
29.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
29.03.2018 -115000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 767149 вiд 19-01-2018р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 5.0 %
27.03.2018 -5650.00 За лист стальной г-к 3 мм по рах №2951 вiд 26.03.20148р У сумi5650,00 грн., в т.ч. ПДВ 20 %- 941.67 грн.
27.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
27.03.2018 -30610.80 Код абонента 30-1893 за послуги водовiдведення за березень 2018р У сумi30610,80 грн., в т.ч. ПДВ - 20 % 5101.80 грн.
27.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
26.03.2018 -2135.94 За датчик руху по рах.№BR-0010761 вiд 26.03.2018р У сумi2135,94 грн. в т.ч., ПДВ - 20 % 355.99 грн.
26.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
26.03.2018 -4652.76 За лампи по рах.№BR-0010518 вiд 23/03/2018р У сумi 3877.30 грн., в т.ч.ПДВ - 20 % 775.46 грн.
26.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
26.03.2018 -1071.00 За кутник по рах № 42 вiд 23.03.2018р У сумi 1071,00грн., в т.ч.ПДВ - 20 % 178.50 грн.
23.03.2018 -110000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 767149 вiд 19-01-2018р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 5.0 %
23.03.2018 -113.58 Оплата комiсiї за касове обслуговування по БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ ОСББ.
23.03.2018 -178000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 772721 вiд 11-02-2018р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 7.0 %
22.03.2018 -2000.00 Аванс за виконанi роботи по акту виконаних робiт за березень 2018р Податки нарахованi та сплаченi в повному обсязi Без ПДВ.
22.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
22.03.2018 -45431.77 Заробiтна плата працiвникiв за1пол. березня 2018р Податки нарахованi та перерах. повнiстю. Без ПДВ
22.03.2018 -8600.00 *;38943230;11010100;;;; Податок на доходи найманих працiвникiвза 1 пол.березня 2018рПодатки нарах. та перерах. повнiстю Без ПДВ
22.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
22.03.2018 -10500.00 *;101;38943230;;;ЄСВ. за 2 пол.березня 2018р ,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ
22.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
22.03.2018 -711.00 *;38943230;11011000;;;; Вiйськовий збiр за1 пол. березня 2018р .Податок нараховано та перераховано повнiстю без ПДВ.
22.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
21.03.2018 -280.00 Консультацiйнi послуги в областi iнформатизацiї по рах.№ОДФР-02/010 вiд 28.02.2018р. Без ПДВ.
21.03.2018 -180.00 ЗА ДЕРАТИЗАЦIЮ ЗГIДНО РАХ.N572 ВIД 19.03.2018 В Т.Ч,, ПДВ - 30,00 ГРН.
21.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
21.03.2018 -7921.18 За природний газ по дог.№2672/15-ТЕ-17 вiд 16.10.2015р в т.ч. ПДВ - 20 % 1320.20 грн.
21.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
21.03.2018 -3345.66 За колiно,трiйник по рах.№BR-0009927 вiд 20.03.,№BR-0009831 вiд 19.03.2018 в т.ч.ПДВ - 20 % 557.61 грн.
21.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
21.03.2018 -94779.20 За природний газ за лютий 2018р. по дог.№2164/1718-ТЕ-17 в т.ч. ПДВ - 20 % 15796.53 грн.
21.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
21.03.2018 -100000.00 За природний газ за лютий 2018р. по дог.№2164/1718-ТЕ-17 в т.ч. ПДВ - 20 % 16666.67 грн.
21.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
21.03.2018 -28586.88 За розподiл природ газу згiдно дог. вiд 01.01.2016р.,уклад шляхом пiдписання заяви-приєднання №094212Q76EFТ016 У сумi 28586,88 грн., ПДВ - 20 % 4764.48 грн.
21.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
21.03.2018 -100000.00 За природний газ за лютий 2018р. по дог.№2164/1718-ТЕ-17 в т.ч. ПДВ - 20 % 16666.67 грн.
21.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
21.03.2018 -100000.00 За природний газ за лютий 2018р. по дог.№2164/1718-ТЕ-17 в т.ч. ПДВ - 20 % 16666.67 грн.
21.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
21.03.2018 -100000.00 За природний газ за лютий 2018р. по дог.№2164/1718-ТЕ-17 в т.ч. ПДВ - 20 % 16666.67 грн.
21.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
20.03.2018 -1200.00 Зняття iнформацiї з лiчильника по рах.№ СФ-000033 вiд 19.03.2018 рУ сумi 1000.00 грн., ПДВ - 20 % 200.00 грн.
20.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.03.2018 -6390.00 #5168745601285601 IПН 2317208632 Вiдшкодування господар. витрат по аванс.звiту вiд 15.03.2018р. Без ПДВ
16.03.2018 -15.98 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
16.03.2018 -11313.50 За вивезення смиття залютий 2018р по рах.N142 вiд 28.02.2018р. в т.ч. ПДВ-1885,58грн
16.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.03.2018 -394.09 За наданi телекомунiкацiйнi послуги за травень лютий 2018р. по рах.N796785/1079951 вiд 1.03.2018р. особовий рах.1079951 в т.ч. ПДВ-65,68грн.
16.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.03.2018 -617.00 За заправку картриджа по рахN Т-343 вiд 15.03.2018 без ПДВ.
16.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.03.2018 -1139.52 За швабри по рапх.NBR-0009366 вiд15.03.2018р. в т.ч. ПДВ-189,92грн.
16.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
15.03.2018 -190000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 772721 вiд 11-02-2018р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 7.0 %
15.03.2018 -1599.60 За iндiкатор магн.поля охоронна пломба по рах.N18-0000117 вiд 15.03.2018р в т.ч.ПДВ-266.60грн
15.03.2018 -5000.00 За комплекс юридичних послуг по рах.7вiд 9.03.2018р. Без ПДВ
15.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
15.03.2018 -4248.60 За вiдро рах.NBR-0009030 вiд 14.03.2018 в т.ч. ПДВ-708,10грн
15.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
15.03.2018 -4398.63 За провод рах.NBR-0009021 вiд 14.03.2018 в т.ч. ПДВ-733,10грн
15.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
15.03.2018 -1603.14 За сумiш по рах.NBR-0009033 вiд 14.03.2018 в т.ч. ПДВ-267,19грн
15.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
15.03.2018 -9000.00 За тех.обслуговування за лютий по рах.N16 вiд 23.02.2018 Без ПДВ
15.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
14.03.2018 -709.03 #5168755112562505 IПН 2445201495 Повернення коштiв за поштовi послуги згiдно ав.звiту вiд 13.03.2018р Без ПДВ
14.03.2018 -8000.00 За налагоджування автоматичних систем зовн.освiтлення,згiдно акту викон. робiт вiд 28.02.2018р. за лютий 2018р. Без ПДВ
14.03.2018 -1200.00 Авансовий платiж за послуги мобiльного зв'язку згiдно рахунку N48-3326122 вiд 28.02.2018р. У сумi 1000.00 грн., ПДВ - 20 % 200.00 грн.
14.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
14.03.2018 -1200.00 За iнформацiйнi послуги згiдно рахунку на оплатуN 16 вiд 02.02.2018р. Без ПДВ
14.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
14.03.2018 -24.00 Оплата комiсiї за касове обслуговування по БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ ОСББ.
13.03.2018 -1002.92 *;101;38943230;;;ЄСВ. з лiкарняних. за лютий 2018р ,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ
13.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
13.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
13.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
08.03.2018 -107.68 Оплата комiсiї за касове обслуговування по БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ ОСББ.
07.03.2018 -150000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
07.03.2018 -3421.25 #4149499105305518 IПН 2129820296 За виконанi робрти за лютий 2018р по дог.ГПХ вiд01.02.2018р Податки нарахован та сплаченi повнiстю.
07.03.2018 -8.55 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
07.03.2018 -56.35 #5168757333248310 IПН 3074914969 За виконанi роботи за лютий 2018р по дог.ГПХвiд01.02.2018р Податки нараховано та сплачено повнiстю.
07.03.2018 -0.14 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
07.03.2018 -603.75 #5168757314447832 IПН 2337723194 За виконанi роботи за лютий 2018р по дог. ГПХ вiд 24.02.2018р Податки нарахованi та сплаченi повнiстю
07.03.2018 -1.51 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
07.03.2018 -4025.00 #4149497843409030 IПН 2288306841 За виконанi роботи за лютий 2018р по договору ГПХ.вiд 01.02.2018р Податки нарахованi та сплаченi повнiстю
07.03.2018 -10.06 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
07.03.2018 -2538.00 #5168755620614723 IПН 2456403665 За виконанi роботи за лютий 2018р по дог.вiд 6.02.2018р Податки нарахованi та сплаченi повнiстю
07.03.2018 -43070.22 Заробiтна плата працiвникiв за 2пол. лютого 2018р Податки нарахованi та перерах. повнiстю. Без ПДВ
07.03.2018 -925.78 *;38943230;11011000;;;; Вiйськовий збiр за1 пол. лютого 2018р .Податок нараховано та перераховано повнiстю без ПДВ.
07.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
07.03.2018 -11099.07 *;38943230;11010100;;;; Податок на доходи найманих працiвникiвза 2 пол. лютого 2018рПодатки нарах. та перерах. повнiстю Без ПДВ
07.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
07.03.2018 -15303.21 *;101;38943230;;;ЄСВ. за 2 пол.лютого2018р ,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ
07.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.03.2018 -100000.00 За акивну електроенергiю за лютий 2018р згiдно рах.N8246866027 вiд 26.02.2018р в т.ч. ПДВ-16666.67грн
05.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.03.2018 -27225.60 За розподiл природного газу згiдно дог. вiд 01.01ю.2016, укладеного шляхом пiдписання заяви-приєднання N 094212Q76EFT016 в т.ч. ПДВ-4537,60грн
05.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.03.2018 -83786.46 За акивну електроенергiю за лютий 2018р згiдно рах.N8246866027 вiд 26.02.2018р в т.ч. ПДВ-1964,41грн
05.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.03.2018 -4902.65 За розподiл природного газу згiдно дог. вiд 01.01ю.2016, укладеного шляхом пiдписання заяви-приєднання N 094212Q76EFT016 в т.ч. ПДВ-817,11грн
05.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.03.2018 -100000.00 За акивну електроенергiю за лютий 2018р згiдно рах.N8246866027 вiд 26.02.2018р в т.ч. ПДВ-16666.67грн
05.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.03.2018 -100000.00 За акивну електроенергiю за лютий 2018р згiдно рах.N8246866027 вiд 26.02.2018р в т.ч. ПДВ-16666.67грн
05.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.03.2018 -100000.00 За акивну електроенергiю за лютий 2018р згiдно рах.N8246866027 вiд 26.02.2018р в т.ч. ПДВ-16666.67грн
05.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.03.2018 -100000.00 За акивну електроенергiю за лютий 2018р згiдно рах.N8246866027 вiд 26.02.2018р в т.ч. ПДВ-16666.67грн
05.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.03.2018 -39.34 Оплата комiсiї за касове обслуговування по БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ ОСББ.
03.03.2018 -90000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 767149 вiд 19-01-2018р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 5.0 %
02.03.2018 -1273.70 За папiр по рах.NТ/06-000495 вiд 2.03.2018р Без ПДВ
02.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.03.2018 -4300.08 *;101;38943230;;;ЄСВ. з лiкарняних Зяць I.Г. за лютий 2018р ,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ
02.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.03.2018 -370.50 За послуги по чищенню тер-рiї вiд снiгу по рахN53 вiд1.03.2018р в т.ч. ПДВ-61.15грн
02.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.03.2018 -11642.40 За техобслуговування лiфтiв у сiчнi 2018 р. по акту N424С 1730, дог.ND2 4 C 1730 вiд 01.01.2017р.
02.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.03.2018 -1185.18 За трубу РР-R по рах.NЛСГ-20007834 вiд 28.02.2018р в т. ч. ПДВ-197,53грн
02.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
02.03.2018 -6460.00 За обслуговування вузла облiку газу по рах.NСФ-0000023 вiд 5.02.2018р. в т.ч. без ПДВ
02.03.2018 -884.70 За бур по рах.N107103 вiд 28.02.2017р в т.ч. ПДВ-147,45грн
02.03.2018 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
01.03.2018 -100.00 Комiсiя за обслуговування рахунку за лютий 2018 р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 29.10.2013, без ПДВ.