Інформація по витратам


 

Разом за період: 1436813.44 грн

Дата Сума Інформація
28.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
28.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
28.12.2017 -3500.00 За ремонт ОДС по рахN35 вiд 21.12.2017р в т.ч. ПДВ-583,33 грн
28.12.2017 -2400.00 *;101;38943230;Судовий збiр, за позовом ОСББ"Брест-Литовське",Київський апеляцiйний господарський суд. Без ПДВ;;;
26.12.2017 -30595.00 За розподiл природного газу по рах.N00003166 вiд 22.12.2017 в т.ч. ПДВ-5099,17грн.
26.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
26.12.2017 -9170.38 За полiкарбонат по рах.N;1456 вiд 26.12.2017р. в т.ч. ПДВ-1528,40грн
23.12.2017 -100.50 Оплата комiсiї за касове обслуговування по БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ ОСББ.
22.12.2017 -2000.00 По дог.ГПХ за виконанi роботи(аванс) за грудень 2017р по дог вiд 04.09.2017р iн.код 165300918 Хлєбнiков I.I. Податки сплаченi в повному обсязi.
22.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
22.12.2017 -9660.00 #5168757333248310 IПН 3074914969 За виконанi роботи по договору ГПХ 16-1217 вiд 1.12.2017р.за грудень 2017р Податки сплаченi в повному обсязi Без ПДВ
22.12.2017 -24.15 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
22.12.2017 -2000.00 #4149499105305518 IПН 2129820296 За виконанi роботи (аванс) за грудень 2017р по дог.ГПХ вiд 8.12.2017р Податки сплаченi в повному обсязi. Без ПДВ
22.12.2017 -5.00 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
22.12.2017 -40200.00 Заробiтна плата працiвникiв за1пол. грудня 2017р Податки нарахованi та перерах. повнiстю. Без ПДВ
22.12.2017 -810.00 *;38943230;11011000;;;; Вiйськовий збiр за1 пол. грудня 2017р .Податок нараховано та перераховано повнiстю без ПДВ.
22.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
22.12.2017 -8000.00 За налагоджування автоматичних систем зовн.осiтлення,згiдно акту викон. робiт вiд 1.12.2017р. за листопад 2017р. Без ПДВ
22.12.2017 -9500.00 *;38943230;11010100;;;; Податок на доходи найманих працiвникiвза 1 пол. грудня2017рПодатки нарах. та перерах. повнiстю Без ПДВ
22.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
22.12.2017 -11000.00 *;101;38943230;;;ЄСВ. за 1 пол.грудня 2017р ,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ
22.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
20.12.2017 -1029.12 за набiр д/пiдмет по рах.NBR-0046074 вiд 20.12.2017р в т.ч. ПДВ-171,52 грн.
20.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
20.12.2017 -75623.77 За спожитий природний газ за листопад 2017р по дог.2164/1718-ТЕ-17 вiд 20.09.2017р в т.ч. ПДВ-12603,96грн в.т.ч. 7921,18грн-по дог. рестр-зацiї за минул.перiод
20.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
20.12.2017 -100000.00 За спожитий природний газ за листопад 2017р по дог.2164/1718-ТЕ-17 вiд 20.09.2017р в т.ч. ПДВ-16666,67 грн
20.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
20.12.2017 -4049.52 за набiр д/пiдмет по рах.NBR-0045987 вiд 20.12.2017р в т.ч. ПДВ-674,92 грн.
20.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
20.12.2017 -100000.00 За спожитий природний газ за листопад 2017р по дог.2164/1718-ТЕ-17 вiд 20.09.2017р в т.ч. ПДВ-16666,67 грн
20.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
20.12.2017 -100000.00 За спожитий природний газ за листопад 2017р по дог.2164/1718-ТЕ-17 вiд 20.09.2017р в т.ч. ПДВ-16666,67 грн
20.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
18.12.2017 -775.30 #5168745601285601 IПН 2317208632 Вiдшкодування господарських витрат по авансовому звiту за листопад 2047р. Без ПДВ
18.12.2017 -1.94 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
18.12.2017 -264.32 #5168757310960101 IПН 3460613723 Вiдшкодування поштових витрат по авансовому звiту за листопад 2017р. Без ПДВ.
18.12.2017 -0.66 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
18.12.2017 -35043.60 За послуги водовiдведення в груднi 2017р. Код аб-та 8-1420. Згiдно договоруN 10921/4-1-08 вiд 13.12.2012р. У сумi 29203.00 грн., ПДВ - 20 % 5840.60 грн.
18.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
18.12.2017 -5000.00 За комплекс юридичних послуг по рах.N55 вiд 05.12.2017р. Без ПДВ
18.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
14.12.2017 -9000.00 За органiзацiю технiчного обслуговування обладнання за грудень 2017р. згiдно рахунку на оплату N62 вiд 14.12.2017р. Без ПДВ
14.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
13.12.2017 -16533.40 Поповнення обiгових коштiв пiдприємства Без ПДВ
13.12.2017 -2340.00 За сiль для промислового використання згiдно рахунку-фактурi N СФ-0008751 вiд 11.12.2017р. У сумi 1950.00 грн., ПДВ - 20 % 390.00 грн.
13.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
13.12.2017 -4683.81 За канцелярськi та будiвельнi матерiали згiдно рахунку NСчт/BR-0044583 вiд 11.12.2017р. В т.ч. ПДВ - 720.37 грн.
13.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
13.12.2017 -3360.66 За сантехнiчнi матерiали згiдно рахунку NСчт/BR-0044586 вiд 11.12.2017р. У сумi 2800.55 грн., ПДВ - 20 % 560.11 грн.
13.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
13.12.2017 -560.00 Консультацiї в областi iнформатизацiї згiдно рахунка на оплату N 0ДФР-12/003 вiд 06.12.2017р. Без ПДВ
13.12.2017 -4800.00 Оплата за розподiл природного газу зг.договору вiд 01.01.2016р.,укл.шл.пiдпис-я заяви-приєднанняN094212Q76EFT016 та рахN00002951 вiд 11.12.17.в т.ч.ПДВ-800грн.
13.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.12.2017 -50000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
11.12.2017 -50000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
11.12.2017 -20000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
11.12.2017 -50000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
11.12.2017 -10000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
11.12.2017 -50000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
11.12.2017 -50000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
11.12.2017 -30000.00 Перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку, договiр № 539169 вiд 21-05-2016р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 9.0 %
11.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.12.2017 -1600.00 *;101;38943230;Судовий збiр, за позовом ОСББ "Брест-Литовське", Києво-Святошинський районний суд Київської областi. Код бюджетної класифiкацiї 22030101;;;
05.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.12.2017 -1600.00 *;101;38943230;22030103 "Суд.збiр(ВСУ з розгл.цив. i кримiн. справ,065)"сим.звiтн.банку 253. За под.касац.скарги на ухвалу суду, яку подано юр.ос.або ФОП;;;2203
05.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.12.2017 -1600.00 *;101;38943230;Судовий збiр, за позовом ОСББ "Брест-Литовське", Києво-Святошинський районний суд Київської областi. Код бюджетної класифiкацiї 22030101;;;
05.12.2017 -1259.70 Оплата за послуги зв"язку на особовий рахунок 6456726, абонентский номер 0674669280 в т.ч. ПДВ-209,95грн
05.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.12.2017 -1600.00 *;101;38943230;Судовий збiр, за позовом ОСББ "Брест-Литовське", Києво-Святошинський районний суд Київської областi. Код бюджетної класифiкацiї 22030101;;;
05.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.12.2017 -6460.00 За послуги обслуговування пристроїв вузла облiку газу за листопад 2017р. згiдно акту NОУ-000106 Без ПДВ
05.12.2017 -1600.00 *;101;38943230;Судовий збiр, за позовом ОСББ "Брест-Литовське", Господарський суд Київської областi;;;
05.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
05.12.2017 -1600.00 *;101;38943230;Судовий збiр, за позовом ОСББ "Брест-Литовське", Києво-Святошинський районний суд Київської областi. Код бюджетної класифiкацiї 22030101;;;
05.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.12.2017 -4749.50 Запит на уточнення реквiзитiв документа
04.12.2017 -8060.00 За розподiл природного газу згiдно рахунка на оплату N00002809 вiд 01.12.2017р. в т.ч. ПДВ - 20 % 1343.33 грн.
04.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.12.2017 -100000.00 За активну електроенергiю згiдно рахунку N 8923247459 вiд 27.11.2017р., в т.ч. ПДВ-16666,67грн
04.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.12.2017 -100000.00 За активну електроенергiю згiдно рахунку N 8923247459 вiд 27.11.2017р., в т.ч. ПДВ-16666,67грн
04.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.12.2017 -1030.00 За ручний грейдер для снiгу згiдно рахунка N36 вiд 04.12.2017р. Без ПДВ
04.12.2017 -95606.58 За активну електроенергiю згiдно рахунку N 8923247459 вiд 27.11.2017р., в т.ч. ПДВ-15934,43грн
04.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.12.2017 -2820.00 За сiль кухонну згiдно рахунка-фактури NСФ-0008437 вiд 01.12.2017р., в т.ч. ПДВ-470,00грн.
04.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
04.12.2017 -100000.00 За активну електроенергiю згiдно рахунку N 8923247459 вiд 27.11.2017р., в т.ч. ПДВ-16666,67грн
04.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
03.12.2017 -136.11 Погашення комiсiї за кас. обслуг. по зарахуванню на картки згiдно 14428000044 вiд 29.04.2014 р.
01.12.2017 -4025.00 #5168757314447832 IПН 2337723194 За виконанi роботи по акту за листопад 2017р Податки нарахованi та сплаченi повнiстю. Без ПДВ.
01.12.2017 -10.06 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
01.12.2017 -4749.50 за виконанi роботи по акту за листопад 2017 Податки нарахованi та сплаченi повнiстю Хлєбнiков.I.I. 1655300918 i.к. Без ПДВ
01.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
01.12.2017 -9.50 Комiсiя за викон. платежу 266 вiд 01.12.2017, 4749.50 в нац. валютi в пiсляоперацiйний час, згiдно з вiдкритою офертою банку № б/н вiд 29.10.2013 без ПДВ
01.12.2017 -4025.00 #4149497843409030 IПН 2288306841 за виконанi роботи по актк за листопад 2017 р. Податки нарахованi та перераахованi повнiстю Без ПДВ.
01.12.2017 -10.06 Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
01.12.2017 -54442.50 Заробiтна плата працiвникiв за2пол.листопада 2017р Податки нарахованi та перерах. повнiстю. Без ПДВ
01.12.2017 -17044.79 *;38943230;11010100;;;; Податок на доходи найманих працiвникiвза 2 пол. листопада 2017рПодатки нарах. та перерах. повнiстю Без ПДВ
01.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
01.12.2017 -1328.74 *;38943230;11011000;;;; Вiйськовий збiр за 2 пол.листопада 2017р .Податок нараховано та перераховано повнiстю без ПДВ.
01.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
01.12.2017 -19189.27 *;101;38943230;;;ЄСВ. за 2 пол.листопада 2017р ,Податки нараховано та перераховано повнiстю Без ПДВ
01.12.2017 -3.00 Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.10.2013 та тарифiв банку, без ПДВ.
01.12.2017 -100.00 Комiсiя за обслуговування рахунку за листопад 2017 р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 29.10.2013, без ПДВ.